Nieuws

Bezoek aan Grip op Water in Nederland

14 dec 2018

Meet Mee Mechelen is één van de burgerobservatoria opgestart via het Europese Ground Truth 2.0 project. Naast België zijn er ook initiatieven in Zweden, Spanje, Kenia, Zambia en Nederland. Deze week sloten Mon, Jo, Johan, Koen en Stijn aan bij een bezoek aan Grip op Water. Dit is het Nederlandse burgerobservatorium actief rond waterproblematiek in het Land van Heusden en Altena met als doel hun regio klimaatbestendiger maken. Uitgebreide informatie is te vinden op de hun website.

Onze Nederlandse collega’s ontvingen ons voor een wandeling door de Kornse Boezem en een bezoek aan de waterberging in dit natuurgebied. Vervolgens reisden we naar Woudrichem waar een watervriendelijk ingerichte tuin werd bezocht. Deze regio kende de afgelopen jaren een paar keer sterke wateroverlast met water op straat en in de huizen. De overheid neemt actie door het rioleringsnetwerk te versterken maar moedigt ook de burgers aan om zelf waterberging te voorzien rondom hun huizen. Vervolgens werd nog een bezoek gebracht aan het Andelsch Broek, waar de lokale boswachter duiding gaf over de aanleg van deze waterberging en hoe dit gecombineerd wordt met natuurbescherming en natuurontwikkeling in een Natura 200 project. Zo worden er ook vistrappen voorzien om de visstand te verbeteren. In dit gebied leven de modderkruiper en de bittervoorn die met de waterberging een uitbreiding van hun biotoop krijgen.

Afsluitend konden we nog napraten bij met een maaltijd in Fort Altena, een goede gelegenheid om onze ervaringen en resultaten van Meet Mee Mechelen te delen.