Nieuws

Mechelaars nemen voor de tweede maal roetconcentraties in hun stad onder de loep

03 mei 2018

Tussen 21 februari en 6 maart hebben we met 25 geëngageerde fietsers van Meet Mee Mechelen tijdens de ochtend- en avondspits de roetconcentraties gemeten op vier trajecten doorheen Mechelen. Een eerste meetcampagne vond al plaats tussen eind oktober en midden november 2017. Door onze inspanning te herhalen krijgen we zowel in beeld waar de blootstelling aan uitlaatgassen groot is en hoe dit evolueert doorheen het jaar. In 2018 plannen we nog metingen, zowel voor luchtkwaliteit als geluid.

 

Aanpak

De vier trajecten van elk één uur fietsen liepen doorheen verschillende wijken en deelgemeentes van de stad. Samen was dat goed voor 40km Mechelse fietspaden en bijna 2500 meetpunten; dat is elke 20 m een meting.

 

Resultaten

 

De resultaten tonen aan dat het autoverkeer een grote invloed heeft op de hoeveelheid roet in de lucht. Zo hangt er opvallend minder roet in de straten van het autoluwe stadscentrum, de rustige Zennedijk en de groene parken dan langs drukke verkeersaders. Ook het weer, de afstand tot het verkeer en de omsluiting door gebouwen in zogenaamde street canyons spelen een belangrijke rol. Hoe opener de straat en hoe meer wind, hoe minder de roetdeeltjes ter plaatse blijven hangen en hoe beter de luchtkwaliteit zal zijn.

De luchtkwaliteit varieert doorheen de stad maar ook in de tijd. De tweede meetcampagne toont aanzienlijk lagere concentraties dan de eerste campagne. Eind februari en begin maart was een koude periode met noordoostenwind. De gemiddelde windsnelheid was ongeveer tweemaal hoger dan tijdens onze eerste meetcampagne eind oktober en begin november toen er zwakkere zuidwestenwind was. Hogere windsnelheden zorgen voor een vlottere afvoer van de uitlaatgassen en dus voor lagere concentraties. Door de twee volgende campagnes gaan we dit aanvullen tot een volledig beeld over de verschillende seizoenen.

 

Effect op onze gezondheid

Roet bestaat uit fijne stofdeeltjes die diep in de longen dringen en kankerverwekkend zijn. Niet enkel voetgangers en fietsers, maar ook de autobestuurders zelf ademen deze roetdeeltjes in. Als je fietst of stapt heb je nog het positieve effect van de lichaamsbeweging, wat wegvalt tijdens het autorijden. Anderzijds ga je bij een inspanning meer lucht inademen en dus ook meer vervuiling. Daarnaast is roet eveneens een indicator voor blootstelling aan andere verkeersgerelateerde luchtvervuiling.

 

Samenwerken aan een gezonde leefomgeving

Met meetcampagnes en luchtkwaliteitskaarten kunnen we de situatie in Mechelen in beeld brengen. Om met deze resultaten aan de slag te gaan, plannen we een workshop ‘Samenwerken aan onze lucht’. Het doel is om er samen met burgers, beleidsmakers en experts te bekijken welke acties we kunnen ondersteunen of opzetten. De stad spant zich nu ook al in voor een betere luchtkwaliteit. Zo creëerde ze het verkeersluwe centrum, werkt ze aan fietstraten, stimuleert ze het fietsgebruik, het gebruik van elektrische voertuigen, autodelen en bereidt ze een lage emissiezone voor.  

 

Meet Mee Mechelen?

Meet Mee Mechelen is een burgerinitiatief dat openstaat voor iedereen die hieraan wil deelnemen. Mechelaars, beleidsmedewerkers en wetenschappers hebben de ambitie om samen initiatieven op te zetten en te ondersteunen voor een betere leefomgeving. Het initiatief is opgestart vanuit Ground Truth 2.0, een Europees project, gefinancieerd door de Europese Commissie.

 

Meer informatie

Stijn Vranckx (wetenschappelijk medewerker VITO): 014/336762 en meetmee-mechelen@vito.be
Download dit artikel