Nieuws

Discussieer mee met Meet Mee Mechelen

20 dec 2017

Discussieer mee met Meet Mee Mechelen op 20/12

Eerste resultaten meetcampagne worden voorgesteld en besproken

Van 23 oktober tot 19 november is de luchtkwaliteit langs vier trajecten in Mechelen gemeten door Meet Mee Mechelen. 24 enthousiaste fietsers hebben langs elk traject gedurende twee weken de roetconcentraties gemeten aan de hand van mobiele sensoren tijdens de ochtendspits en avondspits. Op 20/12 om 20u in het Auditorium van het Cultuurcentrum worden de eerste meetresultaten voorgesteld en besproken.

Meten is weten

Meet Mee Mechelen is een initiatief van verschillende partners waaronder Stad Mechelen, Fietsersbond, Natuurpunt, Leefmilieugroep Mechelen-Zuid, Thuis in Nekkerspoel, Technopolis en VITO, waarbij vrijwilligers met de fiets de luchtkwaliteit op een aantal trajecten in de stad meten.

Tijdens een eerste meetreeks werden van eind oktober tot midden november 4 verschillende trajecten gereden door geëngageerde vrijwilligers, niet alleen in het centrum maar ook in de omliggende wijken Mechelen-Zuid, Arsenaal, Nekkerspoel, Mechelen-Noord, Battel, Heffen, Leest en Hombeek. De data die zij verzamelden werpt een eerste blik op de roetconcentraties langs zowel een aantal belangrijke assen als verkeersluwe plekken tijdens de spits.

Wetenschappelijk onderzoek heeft de impact van luchtkwaliteit op onze gezondheid reeds lang aangetoond. Hoewel de luchtkwaliteit in Vlaanderen er de laatste jaren op vooruit is gegaan, is er toch nog veel werk aan de winkel. De aanwezigheid van fijn stof blijft een gezondheidsrisico, die niet enkel de voetgangers en fietsers treft. Onderzoek leert dat de luchtkwaliteit in de wagen vaak slechter is dan daarbuiten: de vervuiling blijft er hangen en kan niet meer weg.

Meerdere parameters beïnvloeden de luchtkwaliteit op de Mechelse fietspaden. Belangrijk zijn de afstand tot het verkeer, de verkeersintensiteit, rijsnelheid en andere bronnen in de buurt. De luchtkwaliteit is ook sterk afhankelijk van de omgeving en het weer. Hoe opener de straat en hoe meer wind, hoe minder de roetdeeltjes ter plaatse blijven hangen en hoe beter de luchtkwaliteit zal zijn.

Daarom is het belangrijk dat de huidige metingen herhaald worden: ook met veel enthousiaste vrijwilligers kan nooit tegelijk de luchtkwaliteit in heel Mechelen gemeten worden. Hoe meer individuele metingen er kunnen gebeuren, hoe beter en hoe representatiever het beeld van de luchtkwaliteit in de stad zal worden.

De stad werkt nu al aan de verbetering van de luchtkwaliteit, o.a. door het stimuleren van de fietsgebruik, het gebruik van elektrische voertuigen, autodelen, het voorbereiden van een lage emissiezone enz. Met voldoende gegevens kan een representatieve overzichtskaart van de gemiddelde luchtkwaliteit (in de spits) opgesteld worden, wat een handig instrument kan zijn om het beleid op af te stemmen.

Discussieavond luchtkwaliteit 20/12

Het is niet alleen de bedoeling om de meetcampagne rond luchtkwaliteit in de toekomst te herhalen, Meet Mee Mechelen plant ook campagnes rond stilte en geluid in de stad. Data inzamelen is een eerste stap om een boeiende discussie rond beide thema’s in Mechelen op te starten. Hiervoor wordt op woensdag 20 december van 20:00 tot 21:30 in het Cultuurcentrum te Mechelen een open discussieavond rond luchtkwaliteit georganiseerd met voorstelling van de resultaten.

Meet Mee Mechelen?

Meet Mee Mechelen is een burgerinitiatief dat openstaat voor iedereen die hieraan wil deelnemen. Mechelaars, beleidsmedewerkers en wetenschappers hebben de ambitie om samen initiatieven op te zetten en te ondersteunen voor een betere leefomgeving. Het initiatief is opgestart vanuit Ground Truth 2.0, een Europees project gefinancieerd door de Europese commissie.

Meer informatie

Marina De Bie (Schepen Stad Mechelen)
Mon Schepers, Wim Dewit en Arne Daneels (coördinatoren meetcampagnes)
Stijn Vranckx (wetenschappelijk medewerker VITO) 014/336762 en stijn.vranckx@vito.be