Nieuws

Klimaan verwelkomt Meet Mee Mechelen

12 nov 2019

Sinds september bundelen de werkgroep lucht van Klimaan en Meet Mee Mechelen de krachten om samen te werken aan betere luchtkwaliteit in Mechelen. Vanaf dit najaar gaat Meet Mee Mechelen verder als onderdeel van Klimaan in de werkgroep lucht. Klimaan is een nieuwe burgerbeweging die zich inzet voor een duurzame en klimaatneutrale samenleving, zonder daarbij het sociale aspect uit het oog te verliezen.

Samen met inwoners van Mechelen en de randgemeenten willen we denken én doen rond de thema’s energie, grond, water en lucht.

Heel concreet willen we energie en water besparen, samen groene energie opwekken, afval vermijden door spullen te delen en hergebruiken, de lokale landbouw promoten, zorgen voor meer bomen en groen, initiatieven nemen voor een gezondere lucht,… en veel meer. Hiervoor werken we samen met andere verenigingen in Mechelen en omstreken.