Nieuws

4 seizoenen van Meet Mee Mechelen

05 okt 2018

4 campagnes met 50 vrijwilligers, 2.800 kilometers op de fiets en 9.000 luchtmetingen, dat is het resultaat van 1 jaar Meet Mee Mechelen. Na eerdere meetcampagnes eind oktober tot midden november 2017, eind februari tot begin maart 2018, eind juni tot begin juni 2018, werd in september 2018 het vierde en laatste seizoen aan metingen uitgevoerd. Telkens fietsten vrijwilligers met een meettoestel twee weken lang tijdens de ochtend- en avondspits langs vastgelegde trajecten. Het toestel meet continu hoeveel roet er in de lucht hangt tijdens de fietstochten. Het doel is om zo in beeld te brengen hoe de luchtkwaliteit in Mechelen varieert, zowel rondom het centrum als verder afgelegen buurten en dorpen. Door de inspanning tijdens 4 seizoenen te herhalen, wordt ook duidelijk hoe sterk de invloed van de weerscondities en variaties in de verkeersdrukte is op de kwaliteit van de lucht die we inademen.

Resultaten
De resultaten tonen aan dat het autoverkeer een grote invloed heeft op de hoeveelheid roet in de lucht. Zo hangt er opvallend minder roet in de straten van het autoluwe stadscentrum, de rustige Zennedijk en de groene parken dan langs drukke verkeersaders. Ook het weer, de afstand tot het verkeer en de omsluiting door gebouwen in zogenaamde street canyons spelen een belangrijke rol. Hoe opener de straat en hoe meer wind, hoe minder de roetdeeltjes ter plaatse blijven hangen en hoe beter de luchtkwaliteit zal zijn. De luchtkwaliteit varieert doorheen de stad maar ook in de tijd. De eerste meetcampagne in het najaar van 2017 had duidelijk hogere roetconcentraties, grotendeels te verklaren door de stabielere weerscondities met minder ventilatie van de vervuiling. De resultaten van de meetcampagne eind juni tot begin juli hebben sterk lagere concentraties. Deze periode heeft niet enkel hogere windsnelheden door het zomers weer maar ook lagere verkeersvolumes bij de start van de zomervakantie. De plekken in Mechelen met meer luchtvervuiling blijven echter dezelfde tijdens de 4 seizoenen aan metingen.

Effect op onze gezondheid
Roet bestaat uit fijne stofdeeltjes die diep in de longen dringen en kankerverwekkend zijn. Niet enkel voetgangers en fietsers, maar ook de autobestuurders zelf ademen deze roetdeeltjes in. Als je fietst of stapt heb je nog het positieve effect van de lichaamsbeweging, wat wegvalt tijdens het autorijden. Anderzijds ga je bij een inspanning meer lucht inademen en dus ook meer vervuiling. Daarnaast is roet eveneens een indicator voor blootstelling aan andere verkeersgerelateerde luchtvervuiling.

Volgende stappen?
Samen met alle vrijwilligers, stad Mechelen en betrokken experten willen we met deze resultaten aan de slag om de luchtkwaliteit verder te verbeteren.

Zelf aan de slag met de resultaten?
Via deze link kan je de resultaten downloaden en er zelf mee aan de slag in een GIS-omgeving.