Geluidsblootstelling wegverkeer

Impact op onze leefkwaliteit

Blootstelling aan geluid is een belangrijk aspect in de levenskwaliteit van iedereen. Wegverkeer is de voornaamste bron van geluidshinder in Vlaanderen. Lawaai kan leiden tot slaapverstoring, stress en zelfs hart- en vaatziekten. Het geluid door wegverkeer in Vlaanderen blijft, in lijn met het verkeersvolume, licht stijgen.