Geluidsblootstelling spoorverkeer

Impact op onze leefkwaliteit

Blootstelling aan geluid is een belangrijk aspect in de levenskwaliteit van iedereen. Spoorverkeer kan lokaal een belangrijke bron van geluidshinder zijn in Vlaanderen. Lawaai kan leiden tot slaapverstoring, stress en zelfs hart- en vaatziekten. Het percentage van de bevolking blootgesteld aan spoorverkeergeluid is veel lager dan het percentage van de bevolking blootgesteld aan wegverkeersgeluid. Hinder door spoorverkeer is bij eenzelfde geluidsintensiteit lager dan voor wegverkeer, de negatieve invloeden van geluid hangen namelijk ook af van de kenmerken van het geluid.