Stikstofdioxide

Wat is stikstofdioxide?

Stikstofoxiden (NOX) bestaan uit een mengsel van stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO). Bij verbrandingsprocessen op hoge temperaturen, zoals in de motor van een auto, ontstaat in eerste instantie vooral NO. NO is op zich niet zo schadelijk in de atmosfeer, maar door contact met zuurstof en ozon wordt het omgezet tot NO2. NO2 is wel schadelijk voor mens en milieu.

Impact op onze leefkwaliteit

NO2 is een bruinrood gekleurd toxisch gas dat slecht ruikt en irritatie aan de luchtwegen kan veroorzaken. Zowel korte periodes van hoge concentraties, als langdurige blootstelling aan lage concentraties zijn schadelijk voor onze gezondheid. 
NOX dragen eveneens bij aan de vorming van fijn stof. Verder spelen NOX een belangrijke rol in de milieuverzuring en smogvorming. De belangrijkste bron van NOX in Vlaanderen is het verkeer. NO2 is dus een goede indicator voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. De NO2-concentraties in Vlaanderen kennen een dalende trend door afnemende luchtverontreiniging.