Meet Mee

Jouw rol?

Aansluiten bij de overleggroep?
Samen meten?
Linken naar jouw organisatie?

Onze aanpak

Met een enthousiaste groep Mechelse burgers en organisaties willen we een ontmoetingsplaats worden. We verzamelen data en informatie over luchtkwaliteit en omgevingsgeluid. Hiermee willen we samen initiatieven voor een betere leefomgeving ondersteunen.

Onze plannen

  1. Organisatie burgermeetcampagnes rond luchtkwaliteit & geluid
  2. Informatieve website met onze meetresultaten en toegankelijke informatie.
  3. Ondersteunen en opstarten van lokale initiatieven om luchtkwaliteit te verbeteren, geluidshinder te verminderen en duurzaamheid te ondersteunen in Mechelen.
  4. Ondersteunen open en constructieve dialoog tussen alle betrokken partijen in Mechelen. We worden een hechte community.