Ground Truth 2.0

Wat is Ground Truth 2.0?

Ground Truth 2.0 is een Europees project Groundtruth2.0
actief in 6 landen, Nederland, Zweden, Kenia, Spanje, Zambia en België.

In elk land wordt samen met burgers, beleidsmakers en wetenschappers een burgerobservatorium rond milieuthema’s opgestart. Iedereen kan data aanleveren en wordt nauw betrokken bij  het beleid. MeetMeeMechelen groeit uit het Belgische luik van dit project.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van Ground Truth 2.0.

Onze uitdaging

Luchtvervuiling en geluidshinder hebben een impact op de gezondheid,  leefkwaliteit en sociale samenhang in alle wijken en dorpen van heel Mechelen.

Via Meet Mee Mechelen willen we zoveel mogelijk burgers bereiken om samen intiatieven op te zetten voor een betere leefomgeving en duurzaamheid te ondersteunen in Mechelen.