Geluidshinder

Mechelen in Kaart

Via 'Analyseer je leefomgeving' kan u volgende geluidshinderkaarten raadplegen:

 

Meer informatie

  • Milieurapport Vlaanderen (MIRA) biedt een beschrijving, analyse en evaluatie van de toestand van het milieu, waarbij geluid één van de thema’s is. Je vindt er uitgebreider informatie over de getoonde kaart in het onderzoeksrapport "Actualisatie van de geluidsindicatoren" (2016). De geluidsbelasting door spoorverkeer wordt minder frequent gemodelleerd omwille van de geringe impact dan wegverkeer. De kaart is niet opgenomen in de recente rapportage.
  • Het departement Omgeving informeert over het beleid rond geluidshinder en omgevingslawaai. U kan strategische geluidsbelastingskaarten  raadplegen voor spoorwegen met meer dan 30.000 treinpassages per jaar, voor luchthavens met meer dan 50.000 vliegbewegingen per jaar -  met uitsluiting van lichte vliegtuigen (Brussels Airport, Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen) en voor wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar.