Meer weten over je leefomgeving?

Mechelen in kaart

Ontdek de verschillende aspecten van je eigen leefomgeving aan de hand van kaarten en grafieken:

Luchtkwaliteit & Geluidshinder

Analyseer

Meet Mee

Onze aanpak

Met een enthousiaste groep Mechelse burgers en organisaties willen we een ontmoetingsplaats worden. We verzamelen data en informatie over luchtkwaliteit en omgevingsgeluid. Hiermee willen we samen initiatieven voor een betere leefomgeving ondersteunen.

Onze plannen

  1. Organisatie burgermeetcampagnes rond luchtkwaliteit & geluid
  2. Informatieve website met onze meetresultaten en toegankelijke informatie.
  3. Ondersteunen en opstarten van lokale initiatieven om luchtkwaliteit te verbeteren, geluidshinder te verminderen en duurzaamheid te ondersteunen in Mechelen.
  4. Ondersteunen open en constructieve dialoog tussen alle betrokken partijen in Mechelen. We worden een hechte community.
Neem deel

Leer meer over je leefomgeving

Wat weet je al over luchtkwaliteit en geluid in Mechelen?

Ontdek ons Kennisplatform

Wilt u actief meewerken aan een betere leefomgeving?

Contacteer ons